3.5 dagen
met leerlingen/studenten

Train de trainer: Empowerment voor jongeren

Voor wie?

Bedoeld voor mensen met ervaring in het begeleiden van jongeren. Zij willen zelf Empowerment-trainingen gaan geven. De train de trainer gaat in op het hanteren van de specifieke concepten van de succesvolle trainingen "Sterk in je schoenen!" en "Het korte lontje!"

Wat levert het op?

 • De attitude van de trainer als rolmodel. Walk your talk!
 • Bevestiging, erkenning, veiligheid en vertrouwen als sleutelwoorden bij empowerment.
 • Inzicht in het concept en de didactische aanpak van beide trainingen.
 • Het complete concept en de opzet van de trainingen zijn zelf ervaren, inzichtelijk geworden en in onderdelen geoefend.
 • De alternatieven voor alle onderdelen van de trainingen zijn aan de orde geweest.
 • Er is geoefend met de rol van trainer, co-trainer en met de samenwerking tussen beiden.
 • Meer begrip voor jongeren, meer vertrouwen.
 • Verdieping van didactische kennis en capaciteiten.
 • Vergroting van het professionele gedragsrepertoire.
 • Grotere inzetbaarheid binnen de onderwijsorganisatie.
 • Een certificaat om de trainingen te mogen geven.

Reacties van deelnemers:

"Ik ben vast van plan om deze manier van werken met de leerlingen voort te zetten.. ""Ik dacht dat ik aardig door de wol geverfd was, maar mijn ogen zijn echt open gegaan...""Het blijft moeilijk om niet steeds weer in oud schoolmeestersgedrag terug te vallen!"

1 dag
met leerlingen/studenten

De stille leerling: niet lastig..of toch?

Voor wie?

Voor docenten en begeleiders die te maken krijgen met studenten en leerlingen waar zij niet zo goed raad mee weten. Het lijkt net of alles wat je inzet aan docentvaardigheden en aan goede bedoelingen geen enkel effect lijkt te hebben. Deze workshop houdt zich bezig met een aantal aanvullende didactische principes en vaardigheden waarmee je meteen de volgende dag aan de slag kan.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de mechanismen waarmee stille (subassertieve) leerlingen kampen.
 • Vaardigheden om daar adequaat op te reageren. Hoe kun je door je eigen gedrag als docent of begeleider ook deze groep uitnodigen om aanwezig te zijn?
 • Aanvullende didactische principes en vaardigheden waarmee je meteen aan de slag kunt, zowel in de klas als bij individuele begeleiding.
2.5 dagen
met leerlingen/studenten

Sterk in je schoenen

Voor wie?

 • voor jongeren die graag wat meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen.
 • voor jongeren die moeite hebben met "nee" zeggen.
 • voor jongeren die slecht presteren onder druk.
 • voor jongeren die slecht voor zichzelf kunnen opkomen
 • voor jongeren die dreigen uit te vallen: uit het onderwijs of die hun stageplek dreigen te verliezen

Wat levert het op?

 • De overtuiging dat je over sterke punten en kwaliteiten beschikt.
 • Nieuwe vaardigheden (gedrag) waarmee het nog beter gaat.
 • Veiligheid, vertrouwen en privacy.
 • Ontspanning, zelf spanning kunnen verminderen.
 • Wederzijdse herkenning van en steun bij de ingebrachte praktijkcases.
 • Een doelformulering en een stappenplan gemaakt.
 • Steun en advies van de andere deelnemers.
 • Power en veel meer zelfvertrouwen.

Reacties van deelnemers:

_"Ik ben maandagochtend met de eerste klant in de kapsalon gaan praten, zoals we geoefend hadden. Ze begon meteen heel veel terug te praten en de rest van de dag ging het praten vanzelf. Mijn baas riep me ’s middags en vroeg wat er met me gebeurd was, want eigenlijk had hij me die middag weg willen sturen. Hij was enorm verbaasd dat ik opeens zo veranderd ben. Iedereen merkt het aan me!"

"Ik heb met mijn studieloopbaanbegeleider besproken wat ik in de training allemaal geoefend heb. Het certificaat van de training zit nu in mijn portfolio."

"Ik heb het voor het eerst twee dagen fijn gehad op school en ook nog veel geleerd waar ik direct de volgende dag wat mee kon.."

"Ik heb mijn moeder ook de “ik-boodschap” geleerd en daarna hebben we geen ruzie meer gehad!"_

2.5 dagen
met leerlingen/studenten

Het korte lontje..

Voor wie?

Gedragsalternatieven bij conflicten, Gedragsalternatieven voor agressie

Deze training is bedoeld voor jongeren die elke keer weer in conflicten terecht lijken te komen. Die daarbij gebruik maken van verbaal of fysiek geweld of iets wat daarbij in de buurt komt. Ook hun kleine aanvaringen escaleren steeds. Voorwaarde voor de effectiviteit van de training is dat de deelnemer de situatie zelf als ongewenst of problematisch ervaart. De training is geschikt voor deelnemers die elkaar nog niet eerder ontmoet hebben. Het is ook mogelijk om een bestaande groep, inclusief begeleiders, als compleet “systeem” te trainen.

Wat levert het op?

 • Het inzicht dat angst en boosheid natuurlijke en noodzakelijke emoties zijn. En dat er instinctief een fight-flight-freeze-reactie optreedt.
 • Het inzicht dat de fight-reactie geen automatisme hoeft te zijn.
 • Alternatieve reacties voor vechten en agressie.
 • Conflicten nuttig en productief kunnen maken.
 • Je kan en mag jezelf zijn en zijn en je eigen grenzen bewaken, maar je bewaart ook de relatie met de ander.
 • Ontspanning door middel van diverse oefeningen.
 • Je hebt geoefend met meer vreedzame manieren van communiceren.